Druhé, přepracované vydání prvního dílu (A-C) je nyní k dispozici v Database of Latin Dictionaries nakladatelství Brepols, českým uživatelům dostupné např. přes portál Litterae ante portas.

Na těchto stránkách vám předkládáme elektronickou verzi Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající zatím písmena A-H, tj. úsek zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 1977-1992 nakladatelstvím Academia.

Stávající verze umožňuje vyhledávání podle heslových slov. V budoucnu hodláme možnosti vyhledávání rozšiřovat. V plánu je také zpřístupnění naskenované kartotéky, která představuje unikátní korpus středolatinské slovní zásoby používané na českém území a jež je východiskem práce na Slovníku.

Databáze je výstupem projektu MŠMT ČR LD 13043 Slovník středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, financovaným z evropského programu COST. S podporou tohoto projektu byla naskenována i část slovníkové kartotéky.

S využitím postupů použitých našimi francouzskými kolegy z Institut de recherche et d’histoire des textes pro digitalizaci Du Cangeova Glossaria tuto databázi připravili Mgr. Jan Odstrčilík a Radomír Černoch, MSc.

Informace o historii Slovníku lze nalézt zde. Seznamy pramenů a zkratek a přehled dosud vydaných dílů se nacházejí zde.


This website offers you the electronic version of the Dictionary of Medieval Latin in Czech Sources, so far covering letters A-H, corresponding to first two volumes of the Dictionary, published in 1977-1992 by the publishing house Academia.

The present version allows searching by headwords. We look forward to widening the possibilities of the search engine. We also plan to make accessible the scanned card file index, a unique corpus of Medieval Latin vocabulary used in Czech territory that forms a basis of creating the Dictionary.

The Database came to light thanks to the project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic LD 13043 Slovník středověké latiny v českých zemích – Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum, financed from the EU program COST, which has also allowed us to scan a part of the card file index.

The database was created by Mgr. Jan Odstrčilík and Radomír Černoch, MSc., using the methods used by our French colleagues from the Institut de recherche et d’histoire des textes for the digitisation of Du Cange’s Glossarium.

More information concerning the history of the Dictionary can be found here. For a list of sources and abbreviations used, please click here.