latinitatis medii aevi lexicon bohemorum
slovník středověké latiny v českých zemích dictionary of medieval latin in the Czech lands
en
A–M druhé, opravené vydánísecond, corrected edition
en
vyhledatsearch