latinitatis medii aevi lexicon bohemorum
slovník středověké latiny v českých zemích dictionary of medieval latin in the Czech lands
en
A–M druhé, opravené vydánísecond, corrected edition
?
Tipy pro vyhledávání
* - zástupný znak pro libovolný počet znaků. Lze užít na začátku, uprostřed i na konci slova, lze užít vícekrát: *ne*tio
. - zástupný znak pro právě jeden znak. Lze použít vícekrát za sebou, např.: ..nis nalezne amnis, canis, cinis atd. Oba zástupné znaky lze kombinovat: ..ne*tio
Víceslovné vyhledávání:
slova oddělena mezerou: přesná shoda, slova se musí v poli (např. doklady z pramenů či definice) nacházet přesně v zadaném pořadí a musí následovat hned po sobě: dotaz cum viderent regem Ninive nalezne řetězec cum viderent regem Ninive in cinere penitencie sedere, nikoliv však cum autem viderent regem Ninive.
slova oddělena pomocí +: vyhledávání jednotlivých slov (či skupin slov oddělených mezerou), tj. slova se mohou v rámci pole vyskytovat v libovolném pořadí a nemusí následovat hned po sobě: dotaz Ninive+viderent+regem+cum nalezne stejné výskyty jako cum+viderent+regem+Ninive
Obě metody lze kombinovat: cum viderent+penitencie sedere nalezne výskyty, kde se nachází jak spojení "cum viderent", tak "penitencie sedere", a to na libovolném místě.
Tips for searching
* - wildcard for any number of charachters
. - wildcard for exactly one character
en
vyhledatsearch