Slovník středověké latiny: seznam zkratek

In locis Bibliorum et operum Latinae antiquitatis definiendis Index ThLL sequendus est.

Seznam zkratek použitých v seznamu pramenů