Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum - Slovník středověké latiny v českých zemích: elektronická verse 2.0
A-H: druhé, opravené vydání; I-M: první elektronické vydání. © Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2019
hledej

Prohledávat
heslová slova
latinské definice
české definice
doklady z pramenů
prameny
ostatní